Murumari OÜ

Mõnus muru mõne päevaga!

Otsing

Kontakt

OÜ Murumari
Vilde tee 121b-51
Tallinn 12613

Mob: 51 61 471
murumari@murumari.ee

Murukatused Prindi

Mihkli talumuuseumis, Saaremaal

Muru- e mätaskatuseid on kasutatud juba väga vanal ajal nii Skandinaavia maades kui ka Saksamaal jm. Eriti tuntud on mätaskatused Norras, kus neid valmistati kahekordsest mättakihist, alumine kiht paigutati kasetohule, kui vettpidavale materjalile, juured ülespoole, sellele teine mättakiht. Norralased ise ütlevad, et neil on mägedes ja fjordide kallastel nii tugevad tuuled, et teised katusematerjalid ei peagi seal kuigi kaua vastu. Norras kasutatakse katustel peamiselt kõrrelisi murutaimi, nii on nende nimetamine murukatusteks igati õigustatud. Praegu kasutatakse seal murukatuseid küll rohkem kõrvalhoonetel, kuid traditsiooniliselt on selliseid katuseid kasutatud isegi esindushoonetel. Saksamaa linnades olid haljaskatused ajalooliselt väga hinnatud just tuleohutuse seisukohalt. Peamisteks taimeliikideks olid kukeharjad ja mägisibulad, mis on lihakate lehtedega, madalakasvulised ja nii põuale kui ka tugevatele sadudele vastupidavad. Viimasel aastakümnel on ka naabermaal Soomes murukatused moodi läinud kui keskkonnasõbralikud ja linna mikrokliimat parandavad.
Murukatuseid on eestikeelses ajakirjanduses varem nimetatud ka rohekatusteks ( soome keelest otsetõlkena viherkatot), rohestatud katusteks ja haljaskatusteks. Kõiki katustel kasvatatavaid taimekooslusi ei saa nimetada muruks, sellepärast oleks kõige õigem nimetada neid haljaskatusteks, mida ka alljärgnevas kasutan.

 

Haljaskatuseid võib tinglikult jaotada kolme erinevasse rühma.

 1. Muru- ehk mätaskatus, mis koosneb küll murukõrrelistest, kuid mida üldjuhul ei hooldata.
 2. Kukeharjakatused, kus kasutatakse mitmesuguseid õitsevaid niidu- ja liivikutaimi ja need sarnanevad lillepeenraga. (Neid katuseid on nimetatud ka kerghuumuspõhisteks ehk ekstensiivseteks murukatusteks, kuigi põhiline taimeliik on harilik kukehari. P. Koorberg, Elamu 5/6 2001)
 3. Katuseaiad, mis on tasastel katusepindadel ja laiendavad eluruumi väljapoole korterit nagu tavalised aiad. Seal kasutatakse pügatavat muru, lilli ja isegi väikesi puid-põõsaid.

Tallinna Loomaaia alpinaariumis

 

Haljaskatuste ehitamisel on oluline silmas pidada järgmist:

 1. Kandekonstruktsioonid peavad olema piisavalt tugevad.
 2. Lael peab olema korralik isolatsioonikiht mis niiskust läbi ei lase, katus peab olema vettpidav.
 3. Kui katus on kaldega, tuleb erosiooni vältimiseks kasutada sõrestikku. Maksimaalne kalle võib olla 30 kraadi, suurema kalde puhul on haljaskatuse ehitamine kahtlasevõitu ettevõtmine.

 

Muidugi peavad ka taimed olema sellised, mis suudavad katusel kasvada. Selleks peavad nad

 1. Olema vähenõudlikud mulla suhtes, sest väga paksu mullakihti ei saa katusele paigaldada – teeb katuse liiga raskeks.
 2. Taluma eredat päikesekiirgust
 3. Olema vastupidavad tugevale tuulele
 4. Kasvama aeglaselt
 5. Vajama minimaalset hooldust.

Katuseaiad tulevad kõne alla väga tugevate konstruktsioonidega lamekatustel. Pügatava muru ja põõsaste kasvatamiseks peab olema vähemalt 15-20 cm paksune mullakiht ja see teeb sellise katuse väga raskeks. Vihma korral koguvad haljaskatused ka palju vett, seegi lisandub katuse kaalule.
Nii muru- kui kukeharjakatuste ehitamisel soovitan taimed maapinnal ette kasvatada või kasutada muruvaipa. Külvamine ei pruugi õnnestuda – tuul pühib seemne koos mullaga minema. Kui katuse ehitamine satub põuasele ajale, tuleb paigaldatud muruvaipa või kukeharjamatte muidugi hoolega kasta.

 

Haljaskatustetel on võrreldes tavaliste tehiskatustega mitmeid eeliseid :

 • Soovi korral täiesti hooldusvaba
 • Filtreerib ultraviolettkiirgust
 • Peab kinni vihmavett, mis aurab järk-järgult, parandades niimoodi linna mikrokliimat
 • Seob tolmu ja heitgaase, nagu muu haljastus
 • Võimaldab väikefaunale elupaiku
 • Lamedamal katusel on mõnus puhata
 • Hästi vastupidav tugevatele tuultele
 • Suvel on selle all hea jahe ja talvel soe
 • Hea heliisolaator
 • Tihedalt hoonestatud linnades on katusehaljastus heaks võimaluseks linna haljaspinna laiendamiseks
 • Maal on haljaskatused looduslähedased ja traditsioonilised

 

Koobas sulandumas maastikku